Gevolgen participatiewet voor Wajong

Gevolgen Participatiewet voor Wajong

Gemeenten krijgen vanaf 2015 de taak om mensen die nauwelijks perspectief hebben op een baan, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden, te begeleiden naar werk.  Het kabinet wil dat zij “actief gaan meedoen”, participeren, in de samenleving. 

Ook voor arbeidsgehandicapten (Wajong, WSW’er) is er als gevolg van de participatiewet veel veranderd. Voor mensen die van jongs af aan een ziekte of handicap hebben, is het niet meer vanzelfsprekend dat ze kunnen instromen in de Wajong en de WSW regelingen. Vanaf 2015 staat de Wajong alleen nog open voor jongeren die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Oftewel niet kunnen participeren tot arbeid. “Wajongeren” en “WSWérs” met arbeidsvermogen kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeente. Voor diegenen die zoveel begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van de reguliere werkgever verwacht kan worden, kan de gemeente een beschutte werkplek aanbieden. 

De Wajong staat alleen nog open voor jongeren, die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Dat wil zeggen dat ze nooit in staat zijn om enige arbeid te verrichten.