Jobcoaching

Te maken met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, en daardoor moeite te functioneren op een reguliere werkplek? Ben je Wajong geïndiceerd? Werk & Basis biedt persoonlijke, concrete en doelgerichte ondersteuning door een betrokken coach. Op die manier kunnen ook kwetsbare werknemers uitstekend functioneren op een betaalde werkplek.

De voordelen van jobcoaching via Werk & Basis:

• Praktische en realistische maatwerktrajecten
• Altijd een betrokken coach
• Begeleid werken binnen een netwerk van bedrijven
• Ook ondersteuning voor collega’s, leidinggevenden en werkgevers

Net dat extra zetje

Werk & Basis biedt jobcoaching (of: begeleid werken) aan mensen met een verstandelijke, lichamelijk of psychische beperking, aan mensen met een Wajong indicatie die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het gaat om deelnemers die redelijk zelfstandig kunnen werken, maar nét dat extra duwtje, door middel van begeleid werken, nodig hebben voor een plaats op de reguliere arbeidsmarkt.

Geen financieel risico

Werkgevers lopen geen enkel financieel risico.
• Werkgevers kunnen, indien nodig, een loondispensatie krijgen
• Bij ziekte neemt het UWV de doorbetalingsplicht voor onbepaalde tijd over.
• Voor scholing en extra aanpassingen aan de werkplek zijn tegemoetkomingen.
• Een korting op de basispremie WIA en WW.

Maatwerk

Elke Wajonger krijgt een individueel begeleidingsplan en een vaste coach, die naar behoefte van de deelnemer én de werkgever ondersteuning biedt. Dit praktische en realistische plan houdt rekening met de situatie en wensen van beide partijen. De duur van het traject wordt in overleg vastgesteld. Over de voortgang is continu contact met de betrokkenen.

Ook ondersteuning voor collega’s en leidinggevenden

We geven ook voorlichting aan collega’s en leidinggevenden en zorgen er voor, dat een collega of leidinggevende kan fungeren als vast aanspreekpunt voor de Wajonger en/of deelnemer, waar hij, naast de jobcoach, tijdens de algehele uitoefening van zijn taken, op terug kan vallen.

Voordelig voor deelnemer en werkgever

Het grote voordeel van jobcoaching is dat deelnemers dankzij de juiste begeleiding gewoon kunnen functioneren in een reguliere werkomgeving. Ook de werkgever krijgt ondersteuning en loopt geen financiële risico’s. Maar bovenal getuigt jobcoaching van sociaal ondernemerschap: Men laat immers zien iedereen een kans te geven.

Kennismaken?

Wilt u graag weer aan de slag en wilt u meer weten over de mogelijkheden en de regelingen voor jobcoaching? Heeft u een Wajong uitkering of heeft u vacatures? Neemt u dan eens contact met ons op.